├Üvod   |  Projekty   |  Z??bavn?? park Bojnice

Z??bavn?? park Bojnice

Krajina Legiend v Bojniciach 

Medzi Prievidzou a Bojnicami plánuje Castor & Pollux, s.r.o. postavi?? jeden z najvä─?ších tematických zábavných parkov v strednej Európe s ponukou zábavy, oddychu a poriadneho adrenalínu pre všetky vekové kategórie! 

Park s pracovným názvom „Krajina Legiend“ prinesie unikátne zá??itky nielen de??om, ale aj dospelým. Nájdete v ??om tematický rodinný hotel, areál oddychu a zábavy s reštauráciami, kaviar??ami, kinom a ─?alšími mo??nos??ami trávenia vo─?ného ─?asu. Samotný park bude rozdelený na nieko─?ko „legendárnych krajín“ s regionálne orientovaným obsahom a atrakciami viazanými na oblas?? Hornej Nitry, Slovenska a strednej a východnej Európy. Ponúkne vyše 50 zábavných mo??ností a atrakcií obsahujúcich špeciálne prvky, napr. aj vzdelávanie, aby si návštevníci okrem zá??itkov odniesli aj štipku vedomostí o lokálnej alebo stredoeurópskej histórii. Park bude pre verejnos?? v─?aka vybaveniu dostupný celoro─?ne. 

Park má ambíciu prispie?? k zvýšeniu návštevnosti mesta Bojnice a jeho okolia a tie?? podpori?? zamestnanos?? v lokalite Hornej Nitry.