Projekt v prípravnej fázeZábavný park Bojnice
Polyfunk─Źný objekt Suvorovova 
┼Żilina

├Üvod   |  Profil spolo─?nosti

Profil spolo─?nosti

Spolo─?nos?? KASTOR s.r.o. sa od svojho zalo??enia v roku 1993 zaoberá investi─?nou a developerskou ─?innos??ou. Spolo─?nos?? sa prioritne orientuje na realizáciu bytových a nebytových objektov, pri─?om v rámci investi─?ného developmentu plánuje a pripravuje projekty aj v oblasti cestovného ruchu. V rámci úspešne realizovaných projektov poskytuje facility mana??ment.

Spolo─?nos?? KASTOR s.r.o. zmenila v roku 2015 obchodné meno. 
Aktuálne meno spolo─?nosti je Castor & Pollux, s.r.o. 

Predmet ─?innosti:
in??iniersko – investi─?ná ─?innos??
investi─?né poradenstvo
developerská ─?innos??
poradenstvo v oblasti financovania investi─?ných projektov
prenájom nehnute─?ností
zabezpe─?ovanie slu??ieb spojených s prenájmom a správou nehnute─?ností na princípoch facility mana??mentu
realitná ─?innos?? 
poradenstvo v oblasti marketingu
implementácia projektov financovaných zo zdrojov EÚ
poradenská ─?innos?? v oblasti prípravy a realizácie projektov financovaných zo zdrojov EÚ