Úvod   |  Pas???? LUXOR   |  VERA krajÄ??­rstvo

VERA krajÄ??­rstvo

S jedál??ou UMAMI susedí malý krajÄ?írsky salón Vera, v ktorom Vám radi pomocou šijacieho stroja upravia Ä?okoÄ?vek, Ä?o si prinesiete - od noblesného kostýmu, kabáta, ktorý „zaÄ?al by?? tesný“, pánske sako, v ktorom doslú??ila podšívka, cez suk??u po starej mame alebo dlhé Ä?i krátke nohavice. Výmena pokazeného zipsu, tzv. štopkanie riflí,  alebo rýchla úprava dÄ???ky sú pre panie krajÄ?írky z Luxorky samozrejmos??ou. Za starých Ä?ias, keÄ? bola Bratislava bohatým obchodnícky prosperujúcim mestom, patrilo k be??ným zvykom Ä?udí z vysokej a strednej triedy ma?? dobrého krajÄ?íra. Ak sa rozhodnete na tradíciu nadviaza??, zastavte sa  v PASÁ??I Luxor. Kontakt: 0917 452 789.