Úvod   |  Pas???? LUXOR   |  UMAMI - zdrav?© jedlo

UMAMI - zdrav?© jedlo

Ak Vám nie je jedno, Ä?o jete, tak ste u UMAMI v PASÁ??I Luxor  na tej najlepšej adrese! Nenechajte sa zmias?? názvom podniku, nejde o jedále?? s ponukou rodiÄ?ovskej kuchyne:). Názov UMAMI pochádza z japonÄ?iny a oznaÄ?uje jednu z piatich základných chutí, ktoré Ä?lovek vníma vÄ?aka tzv. proteínovým receptorom na jazyku. VÄ?aka nim doká??eme precíti?? chu?? mäsa, mlieÄ?nych výrobkov, sóje ale aj iných potravín. Ak máte chu?? v pracovných d??och precíti?? svoj obed a urobi?? nieÄ?o pre svoje zdravie, zastavte sa v Luxorke. V UMAMI nájdete suroviny, ktoré majú ešte stále svoju chu??: mäso zo zvierat chovaných v prirodzených podmienkach, Ä?erstvú sezónnu zeleninu /pri ktorej si spomeniete aj na Ä?asy, kedy ste jedávali zeleninu zo záhrady starých rodiÄ?ov/, domáce cestoviny alebo polievky dochucované Ä?erstvými bylinkami. Kuchár UMAMI a jeho personál pripravujú od 11,00 – 16,00 hod. pre svojich návštevníkov sýte polievky, niekoÄ?ko druhov hlavných jedál a pre uponáhÄ?aných aj obedové alternatívy v podobe zeleninových šalátov, sendviÄ?ov a vynikajúcich domácich hamburgerov. V UMAMI platí, ??e ak máte pracovný stres, neznamená to, ??e si nemô??te dopria?? chutný a kvalitný rýchly obed.

Dobrá správa pre tých, Ä?o nestihnú ra??ajkova?? doma: V UMAMI Vám od 8,00 – 10,30 hod. radi ra??ajky pripravíme.    
......Nezabudnite: Neoplatí sa beha?? po svete hladný! Jedlo má okrem iného aj vplyv na psychiku a náladu. Najedený a veselý Ä?lovek = výkonný a obÄ?úbený Ä?lovek :).

Dobrú chu?? v UMAMI, priatelia!