Úvod   |  Pas???? LUXOR   |  Nu Spirit

Nu Spirit

Objekt Luxorky bol v Ä?asoch jej vzniku naviazaný na ovplyv??ovanie kultúrneho ??ivota medzivojnovej Bratislavy, Ä?oho dôkazom sú historické zmienky o fungovaní kaviarne Luxor, ktorá bola obÄ?úbeným inšpiratívnym útoÄ?iskom a tvorivým priestorom umelcov z radov hercov, hudobníkov, spisovateÄ?ov a novinárov. Sme radi, ??e na tento odkaz minulosti nadväzuje Luxorka aj dnes, a to prostredníctvom známeho Nu Spirit club-u. Klub je právom pova??ovaný za underground hudobnej scény  v Bratislave a oázu dobrej hudby. Ak sa rozhodnete niektorý veÄ?er od štvrtka do soboty kvalitne zabavi??, urÄ?ite si kliknite na stránku www.nuspirit.sk. V ponuke klubu nájdete nielen tematické hudobné parties, koncerty zaujímavých kapiel, prezentácie DJ – ov svetového formátu, ale aj projekty dr??iteÄ?ov Grammy. Projekt dáva priestor všetkým inšpiratívnym ??ánrom: jazzu, hip-hopu, housu, drum and bassu... Vstupné sa zvyÄ?ajne platí po 22. hodine, tak??e ak prídete skôr, platíte len za to, Ä?o vypijete a zdr??a?? sa mô??ete a?? do závereÄ?nej. Otvorené býva zvyÄ?ajne do piatej hodiny rannej. Na svoje si prídu fajÄ?iari aj nefajÄ?iari, keÄ???e klub má dva, poschodiami oddelené bary /pre ka??dú komunitu :) vlastný/. Je skvelé, ??e v Ä?asoch, kedy sa centru mesta vyÄ?íta nedostatok veÄ?ernej kultúry, je Luxorka miestom s genius loci, ktorý sÄ?ubuje kvalitnú zábavu a tie?? pomyselným majákom, ktorý ukazuje, Ä?o v súÄ?asnej hudbe stojí "za nieÄ?o". Ak nechcete poÄ?úva?? kvalitnú hudbu iba doma, neostáva Vám iné, ako sa niekoÄ?ko dní v tý??dni zabýva?? v PASÁ??I Luxor :). Poznáte predsa staré bratislavské porekadlo: „Všade dobre, v Luxorke najlepšie!“... 
A nebojte sa, pitie a dobré jedlo Vám nebudú chýba??.
 Odkaz z kuchyne: varíme z "nefejkových" biokureniec:).