├Üvod   |  Pas???? LUXOR

Pas???? LUXOR

Ak ste u nás ešte neboli, tak sa poponáh─?ajte. V priestoroch PASÁ??E Luxor nájdete takpovediac všetko, ─?o dnešný moderný ─?lovek potrebuje k pohodlnému a príjemnému ??ivotu: 
*dobré a zdravé jedlo (UMAMI), 
*kaviare?? s kvalitnou kávou (Caffé 2 anjeli ) - otvoríme pre Vás u?? ─?oskoro, 
*pekáre?? (NAGLREITER), 
*starosvetský obchodík s francúzskym nábytkom a doplnkami (DEUX ANGES - 2 anjeli),
*hudobný klub (NU SPIRIT), 
*kraj─?írstvo (VERA), 
*obchod s dámskou konfekciou (FEMME FATALE + SIZE FASHION)
*butik s luxusnou dámskou konfekciou (GRETA COLLECTION), 
*galantériu (LINTEX), 
*firemnú predaj??u s dámskou spodnou bieliz??ou a plavkami (TRIOLA)
*obuv (MAXI obuv), 
*kaderníctvo (ANAIS), 
*realitnú kanceláriu (BUSINESS REAL), 
*modelingovú, modelingovú agentúru (BLACK&WHITE PRODUCTIONS), 
*zdravotnú porad??u (SVET ZDRAVIA) 
*predaj??u kancelárskych potrieb (ŠEVT). 

A od novembra 2016 nájdete v pasá??i aj predaj??u biopotravín NATURFYT! 


Všetky cesty vedú do Luxorky!

Do priestorov pasá??e sa dostanete a?? z troch ulíc: 
- Dunajskej ulice ( pri predajni s optikou, oproti platenému parkovisku), Grösslingovej ulice (pri výklade predajne MAXI obuv) a Štúrovej ulice (oproti Generálnej prokuratúre, medzi predaj??ami ŠEVT a GRETA COLLECTION). 

Budova Luxorky bola v ─?asoch svojho vzniku jedným z hlavných centier kultúrneho a spolo─?enského ??ivota Bratislavy a našou snahou je na túto tradíciu nadviaza??. Kto by nechcel by?? aspo?? na chví─?u sú─?as??ou miesta, na ktorom vznikali odvá??ne spolo─?enské myšlienky, tvorilo sa umenie, kreovali sa trendy, dalo sa dobre najes?? a vychutnáva?? si kvalitnú kávu!?

 

Apropó: V Luxorke bola v tridsiatych rokoch prvá a jediná kaviare?? v rámci Bratislavy, v ktorej sa ku káve podávala automaticky voda alebo sódovka! 

...Aj v sú─?asnosti je LUXORKA jedine─?ná:). Otvorili sme pre všetkých, ktorí majú radi knihy malú pouli─?nú kni??nicu. 
Touto iniciatívou sme sa pridali k projektu „─Äakujeme, sused“, v─?aka ktorému vznikajú vo verejných priestoroch v mestách na Slovensku miesta, kam mô??u ─?udia prináša?? publikácie, ktoré pre─?ítali a ktoré sa rozhodnú venova?? do pouli─?nej kni??nice, aby si ich mohol pre─?íta?? aj niekto ─?alší. Takáto verejná po??i─?ov??a kníh pracuje na princípe kolobehu - prinášania, výmeny alebo po??i─?iavania si publikácií. 
Ak máte doma kni??ky, ktoré Vám nebudú chýba??, a máte pocit, ??e by ich obsah mohol niekoho zauja??, prineste ich k nám do pasá??e do kaviarne LUXOR alebo ich ulo??te priamo do kni??nice. 
─Äakujeme všetkým, ktorí kni??ni─?nú zbierku u?? stihli obohati??:).  

Viac zo ??ivota Luxorky nájdete na stránke www.luxorpasaz.sk .