Projekt v prípravnej fázeZábavný park Bojnice
Polyfunkčný objekt Suvorovova 
Žilina


SpoloÄ?nos?? KASTOR s.r.o. sa od svojho zalo??enia v roku 1993 zaoberá investiÄ?nou a developerskou Ä?innos??ou. SpoloÄ?nos?? sa prioritne orientuje na realizáciu bytových a nebytových objektov, priÄ?om v rámci investiÄ?ného developmentu plánuje a pripravuje projekty aj v oblasti cestovného ruchu. V rámci úspešne realizovaných projektov poskytuje facility mana??ment.

BYTOVÝ KOMPLEX KASTOR
??ilina, VlÄ?ince

POLYFUNKÄ?NÝ OBJEKT 
GROSSLINGOVA,
Bratislava
ADMINISTRATÍVNA BUDOVA
LUXOR,
Bratislava